Yatırımcı Sözlüğü

Accumulation Index

İşlem adedi ve fiyat değişimi arasındaki ilişkiden yola çıkılarak oluşturulmuş indikatör. İşlem ve fiyat dengesini takip ederek mevcut trendin devam edip etmeyeceği konusunda bilgi vermeye çalışır.

ığa Satış İşlemleri

Bu terim daha çok menkul kıymetler borsası için kullanılır. Yatırımcı, henüz sahip olmadığı yatırım aracını satar. İleride fiyatının düşeceği beklentisi ile sattığı menkul kıymeti, teslim etme zamanı geldiğinde satın alıp, teslimatı yapar.

ık Piyasa İşlemleri

Merkez bankaları tarafından yürütülen, para arzının arttırılması veya azaltılması amacı ile hazine kağıtlarının alınıp satılması işlemleridir.

Adx

ADX (Average Directional Index) J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiş, belli bir yöndeki hareketi gösteren indikatörü sisteminin bir parçası olan teknik bir indikatördür.

Alış (Bid) Fiyatı

Piyasa katılımcılarının alış işlemi yapmaya istekli oldukları fiyat.

Alış Satış Farkı

Döviz çiftinin alış satış fiyatları arasındaki farkın pip cinsinden değeri.

Alış Sinyali

Bir yatırım aracını satın almak için doğru zamanın ve uygun koşulların oluştuğuna işaret eden sinyal. Yatırımcıların platformlarında kullandıkları indikatörler bu sinyalleri sağlarlar. Örneğin MACDS indikatörü, sinyal çizgisinin üzerine çıktığında bu alış sinyali olarak algılanılır.

Alligator

Bill Williams tarafından geliştirilen, piyasanın hareket seviyesinin tespitine imkan verdiği düşünülen indikatör.

Altın Standardı Sistemi

Eskiden bir para biriminin değerini belirlemek için kullanılan sistemdi. Para biriminin değeri, belli bir ağırlıktaki altının değerine denk tutulurdu. Bu sistemin kullanıldığı zamanlarda, altının para birimi değeri karşısındaki değeri sabitlenmiş olurdu.

Amerikan Opsiyonu

Süresi dolmadan önce de herhangi bir zamanda işlem görebilen opsiyondur.

Andrews Pitchfork

Alan Andrews tarafından geliştirilen ve üç ayrı paralel çizgiden oluşan bir indikatör. Önemli destek ve dirençlerle birlikte fiyat kanalları belirlemek için kullanılır.

Api

Açık Piyasa İşlemleri şeklinde açılımı olan bu tanımlama Merkez Bankasının piyasadaki para dolaşımını kontrol altına almak maksadıyla yaptığı aktif işlemlere verilen isimdir.

Aracı Banka

Genellikle yabancı bir banka için çalışan yerel bankadır.

Arbitraj

Herhangi bir menkul kıymetin ucuz piyasadan alınıp daha pahalı piyasada satılması işlemine verilen isimdir. Gelişen teknoloji ve hızlı iletişim altyapısı sayesinde arbitraj imkanları gittikçe azalmıştır. Zira piyasalar iletişim halindedir ve fiyatlar iletişim ağı sayesinde neredeyse eş zamanlı ilerler.

Arka Ofis

Finansal kurumların hesap görme, idari işler ve raporlama işlerinin yapıldığı yerleridir.

Aroon

İşlem yapılan yatırım aracının bir trend içerisinde olup olmadığını ve mevcut trendin gücünü ölçmek için kullanılan bir teknik gösterge.

Aroon Osilatörü

Aroon osilatörü; üst Aroon indikatöründen alt Aroon indikatörünün çıkarılması ile elde edilir. Aroon indikatörü 0 ile +100 arasında hareket ederken, Aroon osilatörü -100 ile + 100 arasında hareket eder ve sıfır çizgisi merkez olarak kabul edilir.

Artan Trend Kanalı

Artan trend kanalı aşağı yönlü dalgaların dip noktalarını birleştirir ve bir trend çizgisine paralel hareket eder. Artan trend kanalı ve trend çizgisi yukarı yönlü bir trendin sınırlarını oluşturur. Bu ayı piyasasında kullanılır.

Artan Üçgen

İki trend çizgisinin birleştirilmesi ile elde edilen iki yönlü fiyat analizi. Aşağıdaki trend çizgisi yükselirken, yukarıdaki trend çizgisi yatay olur. Bu da genellikle boğa piyasalarında kullanılır.

Aşırı Alış

Fiyatların çok fazla yükselmiş olması ve yön değiştirebileceği durumunu ifade eden teknik bir terimdir. Stochastic Osilatör veya RSI (Relative Strength Index) gibi osilatörler ile belirlenebilen aşırı alış/satış bölgelerinde indikatör çizgisi söz konusu bölgeleri tespit eden seviyeleri kırdığında fiyatların yön değiştireceği ön görülür.

Asılı Adam

Fiyatların düşüşe geçtiğinin göstergesi olduğuna inanılan bir mum çubuğu formasyonu.

Ask

Döviz çiftinin satış fiyatıdır.

ATR

(Average True Range) Volatilite’yi ölçen bir indikatördür. Yüksek ATR değerleri yüksek volatiliteyi, ve dolayısı ile hacimli, ani işlemlerin sinyalini verir. Düşük ATR ise paritenin yavaş hareket ettiğini gösterir.

Aussie

Avustralya Doları

Average Directional Index (ADX)

  1. J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiş, belli bir yöndeki hareketi gösteren indikatörü sisteminin bir parçası olan teknik bir indikatördür.

Average True Range (ATR)

Volatilite’yi ölçen bir indikatördür. Yüksek ATR değerleri yüksek volatiliteyi, ve dolayısı ile hacimli, ani işlemlerin sinyalini verir. Düşük ATR ise paritenin yavaş hareket ettiğini gösterir.

Avro

Türk Dil Kurumunun Euro para biriminin yerine kullanılmasını önerdiği kelime. Avrupa para birimi.

Awesome Oscillator

Piyasanın momentumundan yola çıkarak alım satım sinyali ürettiği düşünülen bir indikatör.

Ayı Piyasası

Satış yapanların çoğunlukta olduğu piyasa durumuna verilen isimdir. Bu piyasada fiyatlar düşme eğilimi içerisindedir. Ayının saldırı tekniği olan üstten pençe vurarak indirme taktiği piyasanın şekline verilen isim olmuştur.

Bakiye

Son hesap değeri. (Açık pozisyonlar hesaplanmaz.)

Balance

Bknz: Bakiye

Banka Çizgisi

Bir banka tarafından müşteriye verilen bir kredinin sınırıdır.

Bankalar arası Para Piyasası

Bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalardır.

Bant

Bir para biriminin başka bir para birimi karşısındaki değeri, ilgili devletin izin verdiği fiyat aralığında dalgalanabilir. Bu fiyat aralığına bant denir.

Base Currency

Baz döviz teriminin İngilizcesi (bknz: Baz döviz).

Basit Faiz

Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır.

Başlangıç Teminatı

Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve kaldıraçlı varlık bazında belirlenen teminat miktarıdır.

Bayrak Formasyonu

Bayrak formasyonları, mevcut trendin tersi yönündeki fiyat hareketlerinin oluşturduğu ve trend hareketinin devam edeceği sinyalini veren formasyonlardır.

İstikrarlı bir piyasa hareketi içinde yaşanan kısa duraksamalar bayrak formasyonunu oluşturur.

Baz

Fiyatlardaki değişimi ifade eden ölçü birimidir.

Baz Döviz

Döviz çiftinin sol tarafındaki birimdir. Örneğin EUR/USD paritesinde baz döviz EUR’dur.

Baz Döviz

İşlem yapılan döviz paritesindeki ilk para birimidir. EUR/TL paritesinde Baz para Euro dur.

Baz Puan

İşlem fiyatındaki en son hanedir. Çoğu döviz çi_inde bu puan 1/10000’dir. Bu oranın en çok bilinen istisnası baz puanı 1/1000 olan USD/JPY paritesidir.

Baz Trading

Baz puanlar arasındaki değişimden kar elde etmek amaçlı işlem yapmaktır.

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu.

Bears Power

Ayı piyasasının gücünü ölçen bir teknik gösterge.

Bekleyen Emir

İleri bir tarihte belli bir fiyat seviyesinde çalıştırılmak üzere tanımlanmış pozisyon emri.

Bekleyen Emir

Piyasada mevcut an itibariyle geçerli fiyattan değil, talep ettiğiniz fiyattan alım veya satım emri girilmesi ve piyasa fiyatının belirlediğiniz seviyeye ulaşması halinde piyasaya iletecek emir anlamına gelmektedir.

Bekleyen Emirlerin Kısmı Gerçekleşmesi

Göndermiş olduğunuz emirlerin bir kısmının gerçekleşmesi durumunda, gün sonunda gerçekleşen işlemler muhasebeleştirilir. Kalan pasif miktar ise gün sonunda sistemde iptal edilerek, sonraki işlem gününde geçerli olacak yeni bir emir oluşturulur.

Bid

Döviz çiftinin alış fiyatıdır.

Bileşik Faiz

Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yatırım döneminde yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir. Diğer bir deyişle faizin de faiz kazanmasıdır.

Bill Williams

Piyasalarla ilgili çarpıcı teorileri olan ve teknik analiz araçları üretmiş bir teorisyen, ekonomist.

BoC

Bank Of Canada. Kanada Merkez Bankası.

BoE

Bank Of England. İngiltere Merkez Bankası.

Boğa Piyasası

Alım yapanların çoğunlukta olduğu piyasa durumuna verilen isimdir. Bu piyasada fiyatlar yükselme eğilimi içerisindedir. Boğanın doğasındaki saldırı tekniği olan boynuzuyla yukarı fırlatma taktiği piyasanın şekline verilen isim olmuştur.

BoJ

Bank Of Japan. Japonya Merkez Bankası.

Bollinger Bandı

Yatırımcının bir döviz çiftinde belli bir zaman aralığında göreli fiyat seviyelerini ve volatiliteyi karşılaştırmasına yardımcı olan teknik indikatör. Fiyat hareketleri ile birlikte hareket eden üç tane bant bulunur. Bunlardan en üstteki genellikle direnç seviyesini, en alttaki ise destek seviyesini oluşturur.

Borçları Ödeyememezlik Riski (Default Risk)

Borcun geri ödenenemesi riskidir.

Bretton Woods Anlaşması

1944 yılında 44 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen konferansta, Dünya Bankası ve IMF’in kurulmasına karar verilmiştir. Bu konferans sonunda bütün katılımcı ülkeler kendi para birimlerinin altına dönüştürülebilir yapılmasını kabul etmiştir. Altın fiyatları da 1 ons altın = 35 $ olarak sabitlendiğinden, bütün ülkelerin para birimlerinin değeri Dolar’a göre hesaplanmaya başlanmıştır.

Broker

Alıcılar ile satıcılar, veya yatırımcılar ile piyasa arasında ilişki kuran, danışmanlık hizmeti karşılığında komisyon alan kişi veya kurumdur. Broker’lar protföy yönetmezler, sadece danışmanlık hizmeti verirler.

Bullish

Boğa piyasasına verilen isimdir. (Bknz. Boğa piyasası).

Bulls Power

Boğa piyasasının gücünü ölçen bir teknik gösterge.

Bütçe Dengesi (Budget Balance)

Bir işletmenin veya devletin gelir ve giderleri arasındaki farktır.

Buy

Alış emri.

Buy Limit

İleri bir tarihte çalıştırılmak üzere mevcut fiyatın altında bir seviyeye verilen otomatik alış emri.

Buy Stop

İleri bir tarihte çalıştırılmak üzere mevcut fiyatın üstünde bir seviyeye verilen otomatik alış emri.

Cable

GBP/USD paritesinin jargondaki takma ismi.

Candlestick Chart

Mum çubuğu grafiği. Grafik gösterim türlerinden biri olup teknik analiz araçlarının uygulanmasında en çok kullanılan gösterim şeklidir.

Çapraz Kur

İki farklı ülkenin para birimlerinin, üçüncü bir ülkenin para birimi cinsinden değerlerinin ölçülmesi ile aralarında ilişki kurulması ve ortaya çıkan değişim kurudur.

Cari Açık

Bir ülkede yapılan toplam ithalatın, toplam ihracattan fazla olması durumunda ortaya çıkan mali açıktır.

CCI

(Comodity Channel Index) Donald R. Lambert tarafından emtia piyasaları için geliştirilen indikator genellikle yatay piyasalarda daha iyi sonuçlar verir. Merkezde 0, sınırlarda -100 ve +100 seviyelerinde işaretleme yapılmış olup bu sınırlar dışına çıkan fiyat için pozisyon sinyali oluştuğu düşünülür.

Çekiç

Piyasanın yükseleceğine ilişkin gösterge kabul edilen mum çubuğu formasyonu.

Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)

Ülkelerin mali politikalarını belirlerken kullandıkları, genel fiyat seviyesindeki değişimleri belirlemek amacı hesaplanan makro ekonomik göstergedir. Enflasyon göstergesinden farklı olarak çekirdek enflasyonda fiyatları geçici olarak etkileyebilecek (mevsimsel koşullar, enerji fiyatlarında artış gibi) dışsal etkenler hesaba katılmaz.

Çerçeve Sözleşme

Yasal prosedürler gereği Forex işlemi yapmaya başlamadan önce aracı kurum ile müşteri arasında düzenlenerek imzalanması gereken yasal sözleşme.

CFD

Contrat For Difference şeklinde açılımı olan yatırım grubu bağlı olduğu yatırım aracını gerçekte almaya gerek duymadan piyasa üzerinden anlaşma yapılmasını sağlayan araçlardan oluşur. Bu grupta sadece urunun fiyatla ilgili beklentisi satın alınır. Örneğin bir hisse senedine CFD grubu içinde yatırım yapıyorsanız o hisseye gerçekte sahip olmazsınız, sadece fiyat değişimi üzerine anlaşma yapmış olursunuz. Böylece hissenin el değiştirmesinden doğan bir çok yasal yükümlülüğü yerine getirmek zorunda kalmadan ticaret gerçekleştirmiş olursunuz.

CFTC

Commodity Futures Trading Commission. Türkçe’ye “Vadeli Emtia Ticaret Komisyonu” şeklinde çevirebileceğimiz kurum ABD’nde piyasa düzenleyicisi olan bir devlet otoritesidir. Türkiye’deki Sermaye Piyasası Kurulu’na benzer bir yapıdadır.

Chart

Fiyat Grafiği teriminin İngilizcesi.

Çift (İkili) Tepe Formasyonu

Belli bir doviz, CFD veya emtianın grafiğinde, boğa piyasasındayken fiyatların iki kez aynı yüksek seviyeden aşağı yönde dönmesi ve yan yana iki tepe görüntüsü vermesi sonucu oluşan formasyon. Genellikle bu formasyonun oluşumu sonrasında piyasa yon değiştirir ve fiyatların ikinci tepenin en altında bulunan destek çizgisini kırması ile ayı piyasasına geçilir. (Ters çi. tepe formasyonu bunun tam tersidir. Fiyatlar iki noktada dip seviye oluşturur ve piyasa yükseliş yönünde yön değiştirir.)

Çizgi Grafiği

Sadece kapanış fiyatları üzerinden çizilmek suretiyle gösterilen grafik şekli. En basit gösterimi sağlar.

Closing Price

Kapanış fiyatı. Pozisyonunuzu kapattığınız fiyattır.

Counter Currency

Karşıt döviz. Döviz çiftinin sağ tarafındaki birimdir. İşlem yapmak istediğiniz dövizin bedelini bu dövizi kullanarak karşılarsınız.

Crosshair

Grafik ekranında fare imlecine koordinat ve mesafe ölçümü özellikleri kazandıran program aracı.

Çubuk Grafiği

Diğer grafiklerde olduğu gibi fiyatların açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük seviyeleri bellidir. Açılış fiyatı, o zaman diliminde ilk işlemin fiyatını belirtir ve çubuk üzerinde sola doğru bir çizgi şeklinde görünmektedir. Kapanış fiyatı, zaman dilimi içerisindeki son işlemin fiyatını göstermekte ve çubuk üzerinde sağa doğru bir çizgi şeklindedir. En yüksek fiyat yer aldığı zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş en yüksek fiyatı gösterirken, çubuğun en üst noktasıdır. En düşük fiyat ise zaman dilimi içerisindeki en düşük fiyatı belirtir ve çubuğun en alt noktasında yer almaktadır.

Çubuk Grafiği

Diğer grafiklerde olduğu gibi fiyatların açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük seviyeleri bellidir. Açılış fiyatı, o zaman diliminin ilk işlemin fiyatını belirtir ve çubuk üzerinde sola doğru bir çizgi şeklinde görunmektedir. Kapanış fiyatı, zaman dilimi içerisindeki son işlemin fiyatını göstermekte ve çubuk üzerinde sağa doğru bir çizgi şeklindedir. En yuksek fiyat yer aldığı zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş en yuksek fiyatı gosterirken, çubuğun en ust noktasıdır. En duşuk fiyat ise zaman dilimi içerisindeki en duşuk fiyatı belirtir ve çubuğun en alt noktasında ter almaktadır.

Currency

Doviz cinsi. İşlem yapmak istediğiniz doviz çi.lerinden her birine verilen ad.

Currency Pair

Doviz çifti. Forex’te işlemler doviz çi.leri uzerinden yapılır. EUR/USD bir doviz çiftidir.

Cycle Çizgileri

Fiyat grafikleri uzerinde eşit zaman aralıkları belirtebilmenizi sağlayan teknik analiz çizim aracı.

Dalgalı Kur

Döviz fiyatlarının devlet müdahalesi olmadan serbest piyasada alım-satımlara göre belirlendiği sistem.

Dalgalı Kur Sistemi

Döviz fiyatlarının serbest piyasada arz ve talebe göre belirlendiği, resmi müdahalenin olmadığı kur sistemidir.

Dealer

Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir.

Dealing Rates

İşlem fiyatları. Döviz çiftlerinin alım ve satım fiyatlarının bildirildiği alandır.

Deflasyon

Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli düşüş eğilimine verilen isim.

Değer Kaybetme

Bir para biriminin değerinin piyasada talebin azalması nedeniyle düşmesidir.

Değerlenme

Bir para biriminin başka bir para birimi karşısında değer kazanmasıdır.

Demarker

Tom DeMarker tarafından tasarlanan ve trendi takip eden özellikleri olan bir indikatör.

Depozito

Hesap açılışının ardından teminat için yüklenen para

Destek

Alçalan bir fiyat grafiğinde fiyatların geçmeyi zorlanacağı seviyeye verilen isimdir.

Devalüasyon

Bir para biriminin değerinin, resmi kurumlar tarafından yapılan duyuru ve düzenleme ile düşürülmesidir.

Dikdörtgen Formasyonu

Belirli bir yöne ilerlemekte olan fiyatın bir süre belirlenmiş bir destek ve direnç arasında gidip gelmesiyle ortaya çıkan formasyon şeklidir.

Directional Movement Indicator (DMI)

Pozitif (+) DI çizgisinin alış baskısını, negatif DI çizgisinin satış baskısını yansıttığı indikatöre denir. “+ DI “ çizgisi “- DI “ çizgisinin üzerinde olduğu sürece alış, “+DI” çizgisi “-DI” çizgisinin altında kaldığında satış sinyali verir.

Direnç

Yükselen bir fiyat grafiğinde fiyatların geçmeyi zorlanacağı seviyeye verilen isimdir.

Distribution Index

İşlem adedi ve fiyat değişimi arasındaki ilişkiden yola çıkılarak oluşturulmuş indikatör. İşlem ve fiyat dengesini takip ederek mevcut trendin devam edip etmeyeceği konusunda bilgi vermeye çalışır.

Dmi

(Directional Movement Indicator) Pozitif ( + ) DI çizgisinin alış baskısını, negatif DI çizgisinin satış baskısını yansıttığı indikatöre denir. “+ DI “ çizgisi “- DI “ çizgisinin üzerinde olduğu sürece alış, “+DI” çizgisi “-DI” çizgisinin altında kaldığında satış sinyali verir.

Doji

Açılış ve kapanış fiyatının birbirine eşit olduğu kararsız bir piyasayı gösteren mum çubuğu formasyonudur.

Döviz Çifti

Birbirlerinin cinsinden değerleri ölçülen iki para birimidir. Örneğin EUR/USD bir döviz çiftidir.

Döviz Kuru (Exchange Rate)

Bir para biriminin değerinin başka bir para biriminin değeri cinsinden ifade edilmesidir.

Dow Teorisi

Bir trendin nasıl meydana gelip, nasıl sonlandığına ilişkin varsayımlarla piyasanın bütününü açıklamaya çalışan teori.

Dünya Bankası (World Bank)

1944 yılı sonrası, Avrupa’nın yeniden imarına yönelik olarak “International Bank for Reconstruction and Development” adı altında kurulan uluslararası bir örgüttür. Daha çok, gelişmekte olan ülkelere uzun vadeli proje kredileri sağlamaktadır. Son yıllarda görev tanımları içerisine, gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ve yoksullukla mücadele kavramları da girmiştir.

Düzeltme

Resmi kurumlar tarafından, ödemeler dengesini veya resmi döviz kurunu düzeltmek amacıyla ekonomik politikaların değiştirilmesidir.

EA

Expert Advisor tümcesinin kısaltması. Bknz. Expert Advisor.

ECB

Europan Central Bank. Avrupa Merkez Bankası.

Eğilim Çizgisi

Yatırım aracının grafik üzerindeki belirli bir döneme ilişkin fiyat hareketini doğrusal bir çizgide tanımlayabilen teknik analiz aracı.

Egzotik

Forex’te en az işlem yapılan grubu oluşturan döviz çiftlerine verilen genel isim.

Ekonomik İndikatör

Bir ülkenin ekonomisinin gidişatı hakkında bilgi ve fikir veren istatiksel metotlar kullanılarak elde edilmiş verilerdir.

Ekonomik Takvim

Önemli ekonomik göstergelerin ve olayların açıklanma zamanını ve durumunu gösteren süreli takvim.

Elektonik Fon Transferi (EFT)

Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir.

Elliott Dalgası

Piyasanın kendini tekrar eden belirli bir döngü içerisinde hareket ettiğini iddia eden teori.

Emir

Piyasada hemen veya daha sonra işletilmek üzere aracı kurumunuza ilettiğiniz işlem isteği.

Emtia

Piyasalarda işlem gören ve ticari mal grubuna giren ürünlerin oluşturduğu gruba verilen isimdir. Petrol, soya, buğday, şeker ve daha bir çok ham madde grubu emtia statüsünde piyasalarda işlem görmektedir.

Enflasyon

Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli yükseliş eğilimine verilen isim.

Envelope

İki farklı ortalama eğrisi ile grafik üzerinde belirli bir kanal oluşturarak analiz yapılmasını sağlayan indikatör.

Equidistant Channel

Bknz. Fiyat Kanalı

Equity

Varlık. Kullanılmamış sermayenizle beraber açık pozisyonlarınızın toplam değerini betimler. Yani açık pozisyonlarınızı kapatmanız durumunda hesabınızda ne kadar bakiye olacağını belirtir.

Euro

Avrupa Birliği ortak para birimidir.

Eurobond

Hükümet ya da firmaların dış kaynak elde etmek maksadıyla USD veya Euro cinsinden ihraç ettiği ve genellikle 5 ila 30 yıllık vadeleri olan borçlanma senetleridir.

Expert Advisor

Türkçe’ye Uzman Danışman olarak çevrilebilen bu uygulama MetaTrader işlem platformu üzerinde otomatik çalışan al-sat sistemlerine verilen isimdir. MQL programlama dili ile yazılırlar ve bilgisayar başında olmasanız da gelişen piyasada belirli kurallara bağlı olarak otomatik olarak alım-satım yapabilirler.

Faiz

Bir dövizin kullanım bedelidir. Ayrıca kâr anlamına gelir. Banka ya da benzeri yerden borç karşılığı alınan paranın, kullanımına karşılık verilen ücrettir.

FED

ABD Merkez Bankası’nın kısaltmasıdır. (Federal Reserve Bank)

Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)

ABD’de bulunan bankaların FED’ten aldıkları sermaye karşılığında ödedikleri gecelik faiz oranıdır. Aynı zamanda FED’in ülkedeki para arzını kontrol ettiği mali politika aracıdır.

Fibonacci Geri Çekilmesi

Teknik analizde kullanılan, (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…) sayıları ile hesaplanan destek direnç belirleme yöntemidir. Paritelerdeki önemli yükseliş veya düşüş hareketlerinin bir kısmının geri çekileceği varsayımından ortaya çıkmıştır. Hareketin ne kadarının geri çekileceği, hangi seviyelerden geri döneceği bu yöntem ile belirlenir.

Fibonacci Numbers

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 diye devam eden ve kendisinden önceki iki sayının toplamı şeklinde giden sayı serisi. Sayıların birbirleri arasındaki oranından yola çıkarak teknik analiz değerlendirmeleri oluşturulur.

Fiyat Kanalı

Yatırım aracına ait fiyatın grafik üzerinde net olarak belirlenebilen iki yatay sınır çizgisi arasında ilerlemesi ile oluşan şekle verilen isim.

FOMC

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faiz oranları gibi araçlar vasıtası ile uygulanmak üzere para politikalarını belirleyen komiteye verilen isimdir.

FOMC (Federal Open Market Committee)

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faiz oranları gibi araçlar vasıtası ile uygulanmak üzere para politikalarını belirleyen komiteye denir.

Force Index

Alexander Elder tarafından geliştirilen ve fiyat hareketlerinin gücünü yorumlayan bir indikatör.

Forex

İngilizce Foreign Exchange kelimelerinin kısaltması oluşur ve döviz piyasası anlamına gelir.

Formasyon

Fiyat grafiği üzerinde verilerin belli şekilleri oluşturmasıyla meydana gelen görünümlere verilen isimdir. Teknik analiz aracı olarak fiyatın geleceğini tahmin etmeye çalışan bir sistemdir.

Forward

Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş fiyat ve miktarda teslim edilmesi için gerçekleştirilen sözleşmeye verilen isimdir. Gelecekteki fiyatların belirsizliğine karşın ürüne bugünkü fiyatlar üzerinden sahip olma açısından riski azaltmak üzere kullanılır. Future işlemlerinden farkı tezgah üstü piyasalarda yapılıyor olmasıdır.

Fractals

Bill Williams tarafından geliştirilen ve trend dönüşleri hakkında belirleyici bilgiler verdiği düşünülen teknik gösterge.

Free Margin

Muhtelif pozisyonlara girdikten sonra başka pozisyonlara girmek için geride kalmış kullanabileceğiniz sermayenizdir.

FSA

İngiltere’de finans sektörünün düzenlenmesi için kurulmuş bağımsız denetleme kuruluşu. Aracı kurumlar İngiltere’de FSA’e üye olurlar. Ayrıca kendi ülkelerinde denetleme sistemi olmayan bazı aracı kuruluşlar da zaman zaman FSA denetimini tercih edebilmektedir.

Future

Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş fiyat ve miktarda teslim edilmesi için gerçekleştirilen sözleşmeye verilen isimdir. Gelecekteki fiyatların belirsizliğine karşın ürüne bugünkü fiyatlar üzerinden sahip olma açısından riski azaltmak üzere kullanılır. Forward işlemlerinden farkı organize piyasalarda yapılıyor olmasıdır.

Future

İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür. Forward piyasalardan farkı, organize piyasalarda standartlaştırılmış (bir kontratın miktarı, kontratların piyasaya çıkış tarihleri, marjin adı altında bir teminat sistemine sahip olunması gibi) kontratlar üzerinden işlem görmesidir. Spekülatif amaçlı yapıldığında, teorik olarak sonsuz kar ve zarar ihtimali vardır.

Future Sözleşmesi

Belli bir döviz veya farklı yatırım aracının, ilerideki bir tarihte alınıp satılması üzerine yapılan anlaşmadır.

FX

FOREX kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Bazı kaynaklarda kullanılır.

G10
G7 ülkeleri ve Belçika, Hollanda ve İsveç’in oluşturduğu topluluktur.

G7
ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Kanada ve İtalya’nın oluşturduğu sanayi ülkeleri topluluğudur.

Gann
William D. Gann tarafından geliştirilen matematik ve geometri temelli teknik analiz araçlarının oluşturduğu gruba verilen isim.

Gator Oscillator
Bill Williams tarafından geliştirilen ve trendi anlamaya yardımcı olan bir teknik gösterge.


Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
Bir ülke vatandaşlarının, o ülkenin sınırları içinde veya dışında gerçekleştirdikleri toplam mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden değeridir.


Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)
Bir ülkede belli bir zaman içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden toplam değeridir.


Grafik Formasyonlari
Fiyat grafiği üzerinde meydana gelen özel şekiller formasyonları oluşturmaktadır.Üçgen, bayrak, omuz baş omuz baş omuz formasyonları fiyatlardaki mevcut trendin sona erip yön değiştirmeye yaklaştığını haber verirler.


Grand Supercycle
Elliott dalga prensibine göre yaklaşık 200 yıla kadar uzanan bir dönemi ifade eden en büyük piyasa döngüsü.


GSMH
(Gayri Safi Milli Hasıla) Bir ülke vatandaşlarının, o ülkenin sınırları içinde veya dışında gerçekleştirdikleri toplam mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden değeridir.


GSYİH
(Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) Bir ülkede belli bir zaman içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden toplam değeridir.


Günlük (Gün Içi) İşlem
Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemlere denir.

Hareketli Ortalama

Belli bir zaman aralığındaki fiyatların ortalamasının hesaplanması ile elde edilmiş teknik göstergedir. Parite üzerine yerleştirilen gösterge, fiyatların mevcut yönünde ilerleyip ilerlemeyeceği hakkında fikir verir ve ayrıca destek – direnç seviyeleri olarak da kullanılır.

Hedge

Hedging amacıyla yapılan işleme verilen isimdir.

Hedge İşlemleri

Hedge, var olan alışverişin, zıt yönlerinde ve açık pozisyonlarında meydana gelen bir yatırımdır. Bu kısmi ya da tam bir hedge olabilir ve aynı etkiyi yaratıyor olsa da bir pozisyonu sonlandıramaz. Bazı yatırımcılar bu özellikten memnundur ve hedge’in yeterliliklerini (trading)borsa sistemlerinin dışında görmekten ziyade bir açık işlem olarak kullanırlar. Uzun ya da kısa vadede açık pozisyon ortaya çıkarması, açık işlem gibi davranması ve ileriki tarihlerde mutlaka sonlandırılmak durumunda olması dışında, hedgenin bir işlem kapatmak ya da kısmi olarak sonlandırmakla aynı etkiye sahip olduğunu belirtmek gerekir.

Hedging

Mevcut bir pozisyonla aynı boyutta ters yöne işlem açarak mevcut kar veya zarar durumunun kilitlenmesi yöntemidir. Geçici zaman kazanmak için başvurulabilir.

Heiken Ashi

Fiyat grafiği üzerinde çizim yapan ve piyasanın mevcut trendini yorumlamayı sağlayan teknik gösterge.

Horizontal Line

Fiyat grafiği üzerine yatay çizgi çizilmesini sağlayan çizim aracı.

Ichimoku

Trend değişimini izlemek için üretilmiş kapsamlı ve nispeten karışık bir görünümü olan teknik gösterge. Uygun şekilde kullanıldığında güvenilir yöntemler oluşturduğundan bahsedilmektedir.

Iexposure

Açık işlemler için bilgi penceresi oluşturan bir gösterge.

İkili Dip Formasyonu

Fiyatların iki kez dip yapıp yükselişe geçtiği alttan dönüş formasyonudur. Fiyatların yükseleceğine ilişkin sinyal ürettiği düşünülür.

İkili Tepe Formasyonu

Fiyatların iki kez tepe yapıp inişe geçtiği üstten dönüş formasyonudur. Fiyatların düşeceğine ilişkin sinyal ürettiği düşünülür.

IMF (Uluslararası Para Fonu)

1946’da ABD’de kurulan, global finansal piyasaları takip etmek, borsa, ödeme planları, döviz kurları gibi konularda denetim yapmak, mali zoruluk içindeki ülkelere finansal destekte bulunmak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur. IMF uluslararası döviz piyasasında likiditeyi sağlamak ve serbest kurları desteklemek görevlerini yürütür.

İMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.

İndikator

Geçmiş verilerin değerlendirilmesiyle gelecek fiyatların tahmini için matematiksel yöntemlerle sonuç üreten teknik analiz araçlarına verilen genel isim. Teknik göstergeler de denilmektedir.

Interbank

Elektronik ağ ile birbirine bağlı bankaların oluşturduğu para takas sisteminin adı.

İptal Edilene Kadar Geçerli Emir (GTC – Good until canceled)

Tarafınızdan iptal edilene kadar geçerli emir anlamına gelmektedir.

İşlem Masası

Müşterilerin emir ve talimatlarının telefon, faks veya internet bazlı olmayan diğer araçlar vasıtasıyla alınması amacıyla aracı kurum bünyesinde kurulan birim.

İşlem Teminatı

Vereceğiniz alım ve satım emirlerinin uygulanabilmesi için aracı kurumu tarafından hesaplanan ve hesaplarınızda bulunması gereken başlangıç ve sürdürme teminatları anlamına gelmektedir.

İzleyen Stop

Belirlediğiniz stop noktasının fiyatın olumlu yönde ilerlemesi ile beraber otomatik olarak ilerlemesini sağlayan emir tipi

J harfi ile ilgili henüz bir kayıt yoktur

Kaldıraç

Kaldıraç, İngilizce karşılığıyla “leverage”, sahip olduğunuz anaparanın daha üstünde finansal işlemler gerçekleştirmenizi sağlayan bir mekanizmadır. Kaldıraçlı işlemler kaldıraçsız işlemlere göre daha yüksek risk içerdiğinden, yatırımcılarının kaldıraç konusunda iyi bilgilendirilmeleri ve kazanç imkanları kadar risklerini de bilmeleri gerekir. Kaldıraç ile risk birbiriyle ilişkilidir. Yüksek bir kaldıraç oranı hem kazanç hem de zarar miktarını artırabilir.

Kaldıraç

Sermayenize oranla çok daha yüksek seviyede işlem yapmanıza olanak sağlayan sistemin adıdır. Forex piyasasında hem kârın, hem zararın kısa sürede yüksek düzeyde oluşması kaldıraç etkisinin sonucudur.

Kaldıraç Oranı

İşlem yapmak için yatırdığınız teminat miktarının kaç katına kadar işlem yapabileceğinizi belirleyen orandır.

Kaldıraç Sistemi

Yatırımcının, kendi sermayesinin belli bir katına kadar oranda işlem yapabildiği sistemdir. Örneğin yatırımcının sermayesi 10,000 $ olduğunda 1:100 kaldıraç oranı ile 1,000,000 $ değerinde sermaye ile işlem yapılabilmesidir. Bu işlemlerde yapacağı her işlemdeki karı/zararı kaldıraç oranına göre artmış olur.

KAP

Kamuyu Aydınlatma Platformu.

Karşıt Döviz

İşlem yapılan döviz paritesindeki ikinci para birimidir. EUR/TL paritesinde karşıt döviz TL dir.

KAS

Kaldıraçlı Alım Satım teriminin kısaltması.

Kayma

Emrinizi verdiğiniz fiyat ile emrinizin gerçekleştiği fiyat arasındaki farka kayma (slippage) adı verilir. Fiyatların hızlı değiştiği durumlarda ekranda gördüğünüz fiyattan emir verdiğinizde bazen emriniz gidip işleme konana kadar fiyatlar değişebilir ve emrinizin gerçekleştiği fiyat seviyesi birkaç pip farklı olabilir. Buna kayma adı verilir.

Kısa Pozisyon

Gelecekte fiyat düşüşü olacağı beklentisiyle, belirli bir an itibariyle kaldıraçlı varlığın satılması anlamına gelmektedir.

Konvertibilite

Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı olarak kullanılabilmesidir.

Korunma Seviyesi Emirleri (Protection)

Açık olan pozisyonu önceden belirlenmiş bir fiyattan kapayıp kâr elde etmek (Kar Al Emri) ya da piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla pozisyonu kapatmak için (Zarar Durdur Emri – Stop Loss Seviyesi) mevcut açık pozisyon üzerinde belirlenen fiyat seviyesinden verilen emirlerdir.

Kotasyon

Aracı kurumun anlık olarak alım-satım için belirlediği fiyat seviyeleri.

Kotasyon

Kotasyon, bir döviz paritesine ilişkin piyasa yapıcının bildirdiği fiyat çiftidir. Kotasyonda bildirilen döviz çifti içindeki birinci dövize “baz döviz” (base), ikincisine “karşıt döviz” denir. Kotasyonun EUR/USD için verildiğini düşünelim. Bu durumda baz döviz euro, karşıt döviz ise Amerikan Doları’dır.

Kur Riski

Döviz kurunun değerinde gelecekte olabilecek değişimler sonucunda zarar etme riskidir. Yatırımcı kurdaki değişimden zarar etmemek için önceden pozisyon alır.

Kur Savaşları

Ülkelerin dış ticaret açığını azaltmak için gizli veya açık şekilde kendi milli para birimine ilişkin değeri kasıtlı olarak düşük tutması ve bu yolla diğer ülkelerle yaptığı ticaretten daha fazla gelir elde etme çabası.

Leverage

Kaldıraç kelimesinin İngilizcesi. (Bknz Kaldıraç)

Libor

London Interbank Offer Rate. Bankaların kendi arasındaki borçlanma için belirledikleri faiz oranı gostergesidir.

Likidite

Doviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi herhangi bir aktifin kısa surede ve sorunsuz bir şekilde (değer kaybına uğramadan) nakde çevrilebilen, kullanılmaya hazır satın alım gucunu ifade eder.

Likidite

Herhangi bir finansal aracın kısa sure içerisinde nakde dönuşturulebilme ozelliğine verilen isim. Finansal aracının likiditesi yuksekse kolay nakde çevrilebiliyor demektir.

Long

Yabancı kaynaklarda alım pozisyonuna verilen isim.

Looney

Kanada Doları’nın diğer adıdır.

Loonie

Kanada Doları’na verilen takma isimdir.

Lot

Forex piyasalarında işlem birimi olarak LOT kullanılır. Standart lot buyukluğu 100.000 birimdir. 100.000 birim çoğunlukla 100K olarak kısaltılmaktadır. Bunun bir alt birimi olan mini lot 10.000 birimlik (10K) bir buyukluğu ifade eder. Mini lotun da altında bir birim olan mikro lot kavramı ise 1.000 birimlik işlemi temsil etmektedir.

MA

Moving Average tümcesinin kısaltması. Bknz: Moving Average.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Gerald Appel tarafından geliştirilmiş olan bir teknik indikatördür. 26 periodluk üssel hareketli ortalamanın 12 periodluk üssel hareketli ortalamadan çıkarılması ile hesaplanır. Bu iki hareketli ortalamanın karşılaştırılması ile paritede trendin devam edip etmeyeceği belirlenir. Hareketli ortalamaların aralarındaki uzaklık ise paritedeki hareketin momentumu hakkında bilgi verir.

MACD Histogramı

MACD çizgisi ile MACD sinyal çizgisinin arasındaki farkın histogram şeklinde gösterimi ile oluşturulan indikatördür. İki çizginin arasındaki kesişmeler ve sapmalar daha rahat gözlemlenir.

Major

Forex’te en çok işlem yapılan döviz çi_lerinden oluşan gruba verilen isimdir.

Margin

Bknz Marjin.

Margin Call

Yatırımcının zarar ettiği durumlarda varsa açık pozisyonlarının kapanmaması veya yeni işlem açabilmesi için, broker, aracı kurum, banka veya bağlı bulunduğu finansal kurum tarafından yapılan sermaye arttırması talebidir.

Marjin

İşlem açabilmek ve var olan işlemi sürdürebilmek için hesapta bulunması gereken tutara verilen isimdir.

Market

Piyasa anlamına gelen kelime fiyat seviyeleri, alım satım tanımlarını kapsar.

Market Range

Piyasa fiyatları anlamına gelen bu tabir aracı kurumun size sunduğu fiyat aralığıdır. Eğer emrinizin “market range” seviyesinden işleme koyulmasını istediyseniz ve sistem fiyat penceresinde belirtilen fiyat üzerinden işleminizi gerçekleştirmeye çalışır. Eğer siz emri verdikten sonra internet üzerinden emriniz gidip işleme konana kadar fiyatlar değişirse işleminiz gerçekleşmez. Bu durum size bildirilir.

Marubozu

Kararlı bir ilerleyişi gösterdiğine inanılan mum çubuğu formasyonu.

Merkez Bankası

Bir ülkede mali politikayı oluşturmak ve yürütmek ile sorumlu olan, diğer tüm bankaların ve bankalar arası işlemlerin de denetlenmesinden sorumlu olan banka.

Merkez Bankası Döviz Kuru

Merkez Bankasının belirlediği döviz kuruna denir.

Meta Editor

MQL programlama dili ile MetaTrader işlem istasyonunda eklenti yazmanızı sağlayan editör alanı. MetaTrader işlem istasyonunuza bütünleşik gelen editörü araçlar menüsünde bulmanız mümkündür.

Metaquotes

MetaTrader işlem istasyonunu meydana getiren yazılım firmasının adı.

Metatrader

Forex işlemlerinin yapılmasını sağlayan bir arabirim yazılımı.

Mezartaşı Doji

Piyasanın düşüşünü haber verdiğine inanılan mum çubuğu formasyonu.

MFI

(Money Flow Index) Yatırım aracına etki eden parasal büyüklükle gelişen fiyatı karşılaştıran ve bundan sonuç üreten bir gösterge.

Mikro Ekonomi

Şahıs, şirket veya önceden belirlenmiş sektörel grupların ekonomik etkinliklerini inceleyen bilim dalıdır.

Minör

Forex’te en çok işlem yapılan ikinci grubu oluşturan döviz çiftlerine verilen genel isimdir.

MKK

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Momentum

Bir paritedeki fiyat değişimlerinin hızını belirleyen teknik gösterge. Momentum çizgisi 100 seviyesinin altında ve üstünde hareket eder. 100 seviyesinin üzerine geçtiğinde alış sinyali, altına indiğinde satış sinyali veren gösterge, seviyeden uzaklığı ile trendin hızı ve gücü hakkında da fikir verir. Ayrıca 120 ve 80 seviyelerinin de uygulanabileceği göstergede, 120 seviyesi ve üzeri aşırı alış, 80 seviyesi ve altı aşırı satış bölgeleri olarak yorumlanır. Bu bölgelerde paritedeki hareketin yön değiştirebileceği düşünülür.

Moving Average

Geçmiş döneme ait fiyat ortalamasını belirli formüllere göre günümüzde işaretlemeye yarayan teknik gösterge aracı.

Mql

MetaTrader işlem istasyonunda otomatik çalışacak eklentiler üretmenizi sağlayan programlama dilinin adı.

Mum Çubuğu

Grafik gösteriminde kullanılan temel şekillerden biri. Dönem içinde fiyatın açılış, kapanış, en düşük, en yüksek ve fiyat yönü bilgisini bir arada sunar.

Mum Grafiği

Japon kökenli mum grafiği batıda en çok kullanılan grafik formudur. Mumun üzerindeki ince çizgiler belli bir zaman aralığında oluşan en düşük ve en yüksek fiyat seviyelerini gösterir. Çizginin üzerindeki geniş gövde ise piyasadaki açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir. Eğer kapanış fiyatı açılış fiyatının üzerinde ise, gövde genellikle yeşil veya mavi renk olur.

Navigator

MetaTrader işlem istasyonuna ait bir komuta penceresi.

Net Pozisyon

Bir paritedeki alış pozisyonları toplamı ile satış pozisyonları arasındaki farka denir.

NFA

National Futures Association. ABD’nde CFTC tarafından yetki verilen bağımsız bir piyasa denetleme kurumudur. ABD’de firmalar NFA’e kayıt olmak zorundadır. Kendi ülkesinde denetleme sistemi olmayan bazı aracı kurumlar da denetlenmek için bu kuruma kayıt olabilmektedir.

OBO

Omuz Baş Omuz formasyonunun jargondaki kısaltması. Bknz. Omuz Baş Omuz.

Ödemeler Bilançosu

Bir ülkenin, belirli bir dönem içinde, mal, hizmet ve sermaye akımları gibi işlemler dolayısıyla dış dünyadan sağladığı gelirler ile dış dünyaya yaptığı ödemeleri içeren tüm iktisadi ilişkilerin sistemli bir biçimde yer aldığı bilançodur. Ödemeler bilançosu, ülkelerin söz konusu dönem içerisindeki dış ekonomik ve mali ilişkilerinin durumunu göstermektedir. Bir ülkenin ödemeler bilançosunun incelenmesi, o ülkenin uluslararası iktisadi ilişkilerinin nitelik ve boyutlarının anlaşılmasına olanak sağlar.

Ödemeler Dengesi

Bir ülkede, belli bir zaman aralığında yapılan bütün işlemlerin sistemli bir şekilde kaydedilmesi ile elde edilen rapordur. Bu terim genellikle iki anlamda kullanılır. 

1. Cari hesaplardaki ödemeler dengesi 

2. Cari hesaplar artı uzun vadeli sermaye hareketleri

Old Lady

İngiltere Merkez Bankası’nın jargondaki takma ismi.

Omuz Baş Omuz

Paritenin belli bir zaman aralığında, yükseliş trendlerinin sonlarında oluşturduğu formasyondur. Formasyon başlıca üç tepeden meydana gelmektedir. İlk ve son tepeler “Omuz”ları oluştururken, ortada ki tepe “Baş”ı meydana getirmektedir. Omuzlar hemen hemen aynı seviyerde bulunurken, başı oluşturan tepe omuzlara göre daha yüksektedir. Formasyonun, omuzlarını oluşturan bölümlerinin dip noktası seviyeleri “Boyun Çizgisi”ni (neckline) oluşturmaktadır. Boyun çizgisinin aşağı yönde kırılması, yükseliş trendinin sona erdiği ve paritenin yön değiştireceği anlamına gelmektedir.

Ons

Ağırlık birimi ölçüsü. Forex’te özellikle kıymetli madenlerin birim değeri olarak kullanılır. 1 ons = 31,10 gramdır. 1 lot altın ise 100 ons’tur.

Open Positions

Herhangi bir anda açık pozisyonları listeleyen bölüm.

Opsiyon

Herhangi bir varlığı belli bir vade sonunda önceden belirlenmiş fiyattan alma veya satma hakkı veren sözleşmelerdir. Gelecekte ürün fiyatının belirsizliğine karşı bugünden fiyat anlaşması yaparak alım veya satım hakkı doğurması açısından firmalar için fiyat riskini ortadan kaldırır.

Order

Emir kelimesinin İngilizcesi. Bknz. Emir

Osilator

Piyasadaki fiyatların aşırı alış/satış bölgelerini belirleyen indikatör grubu. Fiyatlar aşırı alış bölgesine girdiğinde satış, aşırı satış bölgesine girdiğinde alım sinyali verirler.

Osma

MACD hareketli ortalaması ile sinyal çizgisinin arasındaki farkı betimleyen bir teknik gösterge.

OTC

(Over The Counter) Tezgah üstü piyasa teriminin İngilizcesi. (Bknz. Tezgah Üstü Piyasa)

Oynaklık

Piyasadaki yüksek oranlı fiyat dalgalanmasına verilen isimdir.

Oynaklık (Volatility)

Piyasadaki fiyatların, belli bir zaman aralığındaki değişimlerinin stardard sapma ile ölçülmesi sonucu elde edilen göstergedir. Yüksek volatilite, piyasada belirsizliğin göstergesi olduğundan daha büyük risk anlamına gelir.

P/L

Açık pozisyonlarınızın kar/zarar durumunu tanımlar. Profit/Loss kelimelerinin kısaltması olan bu başlık ekside ise zarardasınız, artıda ise kardasınız demektir.

Para Piyasası

Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek likiditeye sahip finansal enstrümanların işlem gördüğü piyasalardır.

Para Politikası

Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade eder.

Parite

İki ülke parasının birbirine oranı esas alınarak oluşturulmuş yatırım aracına verilen isimdir. EUR/USD gibi gösterilen, iki farklı değerin takas oranını ifade eden şekliyle işlem görür.

Petro-Dolar

Petrolün dolar cinsinden fiyatlanması suretiyle petrol satışlarından elde edilen geliri tanımlamak için kullanılmaktadır.

PIP

Bir yatırım aracının fiyat olarak hareket edebileceği en küçük birimdir. Örnek EUR/USD paritesi 1,2567 iken bir süre sonra 1,2577 olmuşsa biz buna “EUR/USD 10 pip yükseldi” deriz.

Pip / Tick (Puan)

“Price Interest Point” teriminin kısaltılmışıdır. Herhangi bir döviz çi_i için en küçük fiyat değişimidir.

Pivot

Belirli bir matematiksel yöntemle fiyatın içinde bulunduğu dönemin ortalamasını belirten teknik analiz aracı.

Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)

Para piyasasında, para arzı ve para talebinin etkileşimine göre belirlenen ve mevduatlar ile diğer yatırımlar için ödenen faiz oranıdır.

Pozisyon

Yatırımcının gelir elde etmek amacıyla piyasada açtığı işleme verilen isimdir. Fiyatın yükseleceğini düşünüyorsanız “alım pozisyonu”, düşeceğini düşünüyorsanız “satış pozisyonu” açarak kar elde etmeye çalışırsınız.

Pozisyon Kapama Seviyesi

Pozisyonların otomatik kapatılacağı minimum teminat oranını ifade eder.

Price Channel

Bknz Fiyat Kanalı.

Q harfi ile ilgili henüz bir kayıt yoktur

Range

Fiyat aralığı. Herhangi bir zaman aralığı içerisinde fiyatın ölçümlemeye başlandığı birim ile ölçümleme sonundaki birim arasındaki fark. Teknik göstergelerde bazı hedef tayinleri için kullanılabilir.

RBA

Reserve Bank Of Australia. Avustralya Merkez Bankası.

Reeskont

İskonto edilmiş bir kıymetin merkez bankasında tekrar iskonto edilerek alınması işlemine verilen isimdir. Bankalar vadesi gelmemiş bir kıymeti müşterilerinden satın alırken elbette nominal bedelinin altında alırlar. Halka arasında “çek kırdırmak” tabiriyle tanımlanan bu işlemden sonra bankalar merkez bankasına başka bir oran üzerinden bu kıymeti satarlar. İşte Merkez Bankası’nın bankalara uyguladığı bu orana “reeskont oranı”adı verilir.

Regülasyon

Denetleme sistemi

Repo

Sabit getirisi olan bir menkul kıymetin belirlenen süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlar çerçevesinde geri alma taahhüdü ile satılmasıdır.

Resesyon

Bir ülkede belirli bir zaman aralığında ekonomik büyümenin yavaş veya negatif yönde olması durumudur.

Resistance

Direnç kelimesinin İngilizcesi. Bknz Direnç.

Rezerv Para

Merkez bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının portföylerinde bulunan döviz ve altın cinsinden varlıkları ifade etmektedir. Buna göre, ödeme aracının rezerv para özelliği taşıyabilmesi için, diğer paralar karşısındaki değeri istikrarlı olmalı, dünya ticaretindeki payı büyük bir ülkeye ait olmalı, döviz piyasalarında rahatlıkla alınıp satılabilmelidir.

Risk – Getiri Oranı

Bir işlemin potansiyel getirisinin potansiyel zarar riskine bölünmesi ile edilen orandır. Örneğin 100 fiyatından açılan bir alış işleminin 120 fiyatında kapatılması bekleniyorsa (kar beklentisi 20) ve bu fiyatın en fazla 90’a kadar düşebileceği ön görülüyorsa (zarar beklentisi 10) risk – getiri oranı 20:10 veya 2:1 olur.

Genellikle bu oran ne kadar büyük olursa o kadar kazançlı işlemler yapılır. Risk getiri oranı zararı durdur, (stop loss) kar al (take profit) emirleri için, destek direnç seviyeleri yardımları ile belirlenir.

Risk Sermayesi

Kişinin borsa türevlerinden birinde yatırım yapıp, kaybettiği takdirde yaşam standartlarını veya tarzını etkilemeyecek miktardaki sermayeye denir.

Risk Yönetimi

Yapılan işlemlerin zarara gitmesi ve yönetilen sermayenin kaybedilmesi ihtimali güçlendiğinde yatırımcının riski belli kurallar çerçevesinde yönetebilme kabiliyetine denir.

Rollover

Bildiğiniz gibi elinizde bulundurduğunuz her dövizin bir maliyeti vardır. Eğer belli bir süreden fazla elinizde döviz tutuyorsanız bunun faizini ödemek zorundasınız. Ancak diğer yandan bu dövizi alırken başka bir dövizi piyasaya ödünç verdiğiniz için bunun da elbette faiz gelirini almak durumundasınız. İşte elinizde bulunan dövizin faiz gideriyle piyasaya verdiğiniz dövizin faiz geliri arasındaki fark Roll denen kelimeyle tabir edilir. Roll eksi veya artı değer alabilir.

Eğer faiz geliriniz daha fazla ise Roll artıdır ve ekstra para kazanırsınız. Tam tersi durumda ise öteleme esnasında ekstra ödeme yapmak zorundasınız. Bu tutar her gün GMT/UTC saat dilimiyle 22:00’de elinizde açık pozisyonunuz varsa hesaplanır ve bakiyenize yansır. Eğer bu saatte elinizde pozisyon yoksa değerlendirme yapılmaz.

RSI (Relative Stregth Index)

Welles Wilder tarafından geliştirilmiş olan bu osilatör, aşırı alış ve aşırı satış bölgelerini belirler. 0 ile 100 arasında değişen aralıkta 70 seviyesinin üzeri aşırı alış, 30 seviyesinin altı ise aşırı satış bölgesini temsil eder. Bu bölgelere giren RSI çizgisinin,70 seviyesini aşağı yönde kırması veya 30 seviyesini yukarı yönde aşması fiyatların yön değiştireceğinin sinyalini verir.

RVI

Relative Vigor Index. John Ehlers tarafından trend ölçümüne yönelik geliştirilen bir teknik gösterge.

Sabit Kur Sistemi

Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından garanti edildiği sistemlerdir. Ulusal paranın değeri önceden belirlendiğinden o andaki arz talep koşullarını yansıtmaz.

Sar

Stop And Reversal (dur ve geri dön) kelimelerinin baş harflerinden isim verilen SAR göstergesi 1978 yılında Welles Wilder tarafından piyasaya tanıtılan bir teknik indikatördür. Genellikle trend takibi için kullanılır.

Satış Fiyatı (Ask)

Piyasa katılımcılarının satış işlemi yapmaya istekli oldukları fiyat.

Satış Fiyatı

Aracı kurumun satmaya razı olduğu, alış yapabileceğiniz fiyattır.

Satış Sinyali

Teknik analizde kullanılan indikatörlerden birinin fiyatlarda düşüş olabileceğine işaret etmesidir. Örneğin RSI indikatörünün 70 seviyesini aşağı yönde kırması satış sinyali olarak yorumlanır.

Scalping

Foreks piyasalarında oldukça kısa zaman aralıklarında yapılan ve genel olarak 10 pips ve altı kar etmeyi amaçlayan işlemlerdir.

Scalping

Piyasadaki çok küçük hareketlerden gelir elde etmek maksadıyla yapılan ticaret şekline verilen isim. Scalping yapan yatırımcılar oldukça küçük karlarla sıklıkla işlem yaparak gelir elde etmeye çalışır.

Sell

Satış emri.

Sell Limit

İleri bir tarihte çalıştırılmak üzere mevcut fiyatın üstünde bir seviyeye verilen otomatik satış emri.

Sell Stop

İleri bir tarihte çalıştırılmak üzere mevcut fiyatın altında bir seviyeye verilen otomatik satış emri.

Sermaye Dağıtımı

Sermayeyi farklı yatırım araçları arasında riski azaltmak amacı ile dağıtmak işine denir.

Sermaye Piyasası (Capital Market)

Bir yıldan uzun vadeli yatırım araçlarının ihraç edildiği ve işlem gördüğü piyasalardır.

Short

Yabancı kaynaklarda satış pozisyonuna verilen isim.

Sinyal Çizgisi

Fiyat grafiğinin üzerinde kullanılan hareketli ortalama veya grafiğin altında yer alan osilatör indikatörlerinde bulunan,fiyatlarla birlikte hareket eden eğri, bulunduğu yere göre alış veya satış sinyali verir. RSI, MACD, Stochastic Osilatör, sinyal çizgileri en yaygın kullanılan indikatörlerdir.

SL

Stop Loss emrinin kısaltması. Bknz: Stop Loss.

Slippage

Bknz: Kayma

Smithsonian Anlaşması

1971 yılında IMF üyesi on ülkenin oturumuyla gerçekleşen toplantı. Serbest kur sistemine geçişte önemli bir rol oynamıştır.

SNB

Swiss National Bank. İsviçre Merkez Bankası.

Spekülasyon

Piyasanın fiyat değişimine istinaden risk alarak para kazanma çabası.

Spekülatif

Değeri geniş oranda değişerek spekülasyona müsait hale gelmiş.

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu. Türkiye’de Forex piyasasını denetlemeye yetkili olan kurum. Ancak SPK ibaresi bazen Sermaye Piyasası Kanunu olarak da kullanılmaktadır. Bu karışıklığı önlemek için remsi kaynaklarda Sermaye Piyasası Kanunu= SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu= SPKr şeklinde gösterilmektedir.

SPKN

Sermaye Piyasası Kanunu

SPKR

Sermaye Piyasası Kurulu

Spot Piyasa

Spot piyasa bir ürünün alış veya satışının işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinde en çok iki iş günü sonrasında gerçekleştirildiği piyasadır.

Spot Piyasa

Spot piyasa bir ürünün alış veya satışının işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinden en çok iki iş günü sonrasında gerçekleştirildiği piyasadır. Alım satım işleminin nihai olarak gerçekleştiği tarihe valör ismi verilir. Buna göre alış-satış işlemi spot piyasada anlaşmalarla gerçekleştirildikten sonra valör tarihinde takas gerçekleştirilir.

Spread

Aracı kurumun herhangi bir yatırım aracını hizmetinize sunarken alım-satım arasında belirlediği farktır. Diğer bir deyişle alım-satım arasındaki mesafedir.

Spread

Yatırımcı döviz çiftini tam olarak piyasa değeriyle alıp satmaz. Döviz çi_i için iki fiyat verilir: Satış (bid ya da sell) ve Alış (ask ya da buy). Bu iki fiyat arasındaki farka “spread” (kur farkı / makas) denir. Aracı kurumun kârı, alış ve satış fiyatları arasındaki farktır (spread). Yeni bir pozisyon açtığımızda işleme, spread kadar zararla başlarız. Bu kavram herhangi bir döviz bürosunun alım satım farkı uygulamasından farklı değildir.

Standart Deviation

Fiyat ortalamasının standart sapmasını belirli matematiksel formüllerle gösteren bir indikatör.

Stoch RSI

RSI ve Stochastic osilatörlerinin her ikisi de aşırı alış ve satış bölgelerini belirtirler. Tüm indikatörler zaman zaman hatalı sinyal verebileceğinden, ikisi birlikte kullanıldığında daha sağlıklı sonuç alınacağı düşünülerek oluşturulmuştur.

Stochastic Oscillator

George Lane tarafından geliştirilen bu indikatör, fiyatların belli bir zaman diliminde, 0 ile 100 arasında değişen yüksek/düşük fiyat aralığına göre hareketlerini ölçer. İndikatörde bulunan 20 seviyesinin altı aşırı satış, 80 seviyesinin üzeri ise aşırı alış bölgesi olarak yorumlanır. Örneğin; 14 periodluk stochastic osilatör 30 seviyesinde bulunduğunda, o andaki fiyatın son 14 günün en düşük seviyesinin % 30 daha üzerinde ve en yüksek seviyesinin % 70 daha altında bulunduğunu gösterir. Stochastic Osilatör de diğer osilatörler gibi özellikle aşırı alım/satım bölgelerinin belirlenmesi ve bu bölgelerden dönüşlerde satış/alış sinyalleri alınabilmesi için kullanılır.

Stochastics

George Lane tarafından geliştirilen bu indikatör, fiyatların belli bir zaman diliminde, 0 ile 100 arasında değişen yüksek/düşük fiyat aralığına göre hareketlerini ölçer. İndikatörde bulunan 20 seviyesinin altı aşırı satış, 80 seviyesinin üzeri ise aşırı alış bölgesi olarak yorumlanır.

Stocky

İsveç Kronu’nun diğer adıdır.

Stop Loss

Zararı Durdur emrinin İngilizcesi. Bknz Zararı Durdur.

Stop Loss (Zarari Durdur) Emri

Yatırımcı işlem açtığında, zarar riskini en aza düşürmek için zararı durdur emrini kullanabilir. Bu emir ile, fiyatların istediği yönün tersine gitmesi halinde yatırımcının belirleyeceği bir seviyede işlemin otomatik olarak kapatılmış olur.

Stop Out

Sürdürülebilir teminatının yetersiz duruma düşmesi ile aracı kurumun müşterinin açık pozisyonlarına müdahale etmesi.

Strateji Testleri

Geçmiş verilerin güncel verilere uygulanması ile, bir işlem stratejisinin performansını ölçmekte kullanılan yöntemdir.

Supercycle

Elliott dalga prensibine göre büyükçe bir dönemi kapsayan piyasa döngüsüne verilen isim.

Support

Destek kelimesinin İngilizcesi. Bknz. Destek

Sürdürme Teminatı

Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının korunması gereken en alt düzeyidir.

Swap

Bir iş günü sonraya taşınan pozisyonların gecelik taşımayla muhasebeleştirilmesi anlamına gelmektedir. Swap maliyeti, bu işlem sırasında size ödenen veya sizden tahsil edilen tutar anlamına gelmektedir.

Swap

Takas işlemi. Pozisyonunuzu gece 24:00’ten açık tutuyorsanız diğer güne taşımak için faiz bedellerinin takası gerçekleştirilir. Pozisyon açtığınız pariteye ve yöne göre işlenecek faiz pozisyon satırınızda eksi veya artı değer olarak swap başlığı ile gösterilir.

Tahvil

Devletin ya da anonim ortaklıkların ödünç para bulmak maksadıyla piyasaya çıkardığı borçlanma senetlerine verilen genel isimdir.

Takasbank

Türkiye’de menkul kıymetlerin takası, saklanması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş sektör bankası.

Take Profit

Kar al olarak çevrilebilecek bu emir tipi fiyatlar kar yönünde ilerlediğinde daha fazla riske girmeden pozisyonunuzu kapatacağınız noktaya konur. Böylece grafik üzerindeki karınızı realize etmiş ve paraya çevirerek sermayenize eklemiş olursunuz.

Takoz Formasyonu

Fiyatların eğime sahip olan iki sınır arasında gittikçe sıkıştığı dönemde ortaya çıkan formasyon şeklidir. Alım veya satım sinyali ürettiği düşünülür.

Tarihli Emir

Kendi belirlediğiniz tarihe kadar geçerli olan emir anlamına gelmektedir.

Technical Analysis

Teknik analiz yöntemlerinin İngilizcesi. Bknz Teknik Analiz

Teknik Analiz

Piyasadaki fiyat hareketlerinin grafik formasyonları, ,indikatörler, destek direnç seviyeleri gibi araçlar yardımı yardımı ile önceden tahmin edilmesi amacıyla yapılan analizdir.

Temel Analiz

Yatırım kararı verebilmek amacıyla kullanılan iki evrensel yöntemden biri. Siyasi, kültürel, doğal, politik tüm gelişmeleri inceleyerek bunların fiyatlara yansımasını anlamaya çalışır.

Teminat Tamamlama Seviyesi

Başlangıç teminatı üzerinden bir oranla ifade edilen ve mevcut teminatın bu seviyenin altına düşmesi durumunda sistemin yeni pozisyon açmanıza izin vermeyeceği seviyeyi ifade eder.

Ters İşlem

Kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon, uzun pozisyon karşısında ise kısa pozisyon alınması anlamına gelmektedir. Ters işlem yapmanız, pozisyon kapanması anlamına gelmemektedir. Her açık pozisyonun ayrı ayrı kapatılması gerekmektedir.

Ters Omuz Baş Omuz

Paritenin belli bir zaman aralığında, yükseliş trendlerinin sonlarında oluşturduğu formasyondur. Formasyon başlıca üç dipten meydana gelmektedir. İlk ve son dipler “Omuz”ları oluştururken, ortada ki dip “Baş”ı meydana getirmektedir. Omuzlar hemen hemen aynı seviyelerde bulunurken, başı oluşturan dip omuzlara göre daha aşağıdadır. Formasyonun, omuzlarını oluşturan bölümlerinin tepe noktası seviyeleri “Boyun Çizgisi”ni (neckline) oluşturmaktadır. Boyun çizgisinin yukarı yönde kırılması, düşüş trendinin sona erdiği ve paritenin yön değiştireceği anlamına gelmektedir.

Ters Repo

Sabit getirisi olan bir menkul kıymetin belirli süre sonunda önceden belirlenmiş şartlarla geri satmak üzere satın alınması işlemine verilen isimdir.

Tezgah Üstü Piyasalar (Over The Counter “OTC”)

Organize olmayan, belli bir yapı altında toplanmayan piyasalardır. İşlemler taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirilir.

Tick

Bir paritenin fiyat ekseninde yaptığı her anlık harekete tick adı verilir. Grafiği izlemekte iken fiyatın her bir yukarı veya aşağı hareketi bir ticktir.

Tobo

TersOmuz Baş Omuz formasyonunun jargondaki kısaltması. Bknz. Ters Omuz Baş Omuz.

Toplam Arz

Bir ülkedeki toplam talebi karşılamak için, ithalatlar dahil olmak üzere, sağlanan toplam mal ve hizmettir.

Toplam Risk

Bir bankanın belli bir müşteriyle yapılan spot ve forward anlaşmalarında aldığı risk oranıdır.

Toplam Talep

Ekonomideki mal ve hizmetlere olan toplam taleptir. Bir ülkede özel ve kamu sektörleri tarafından üretilen toplam mal ve hizmetlere yurt içi ve yurt dışından gelen toplam taleptir.

TP

Take Profit emrinin kısaltması. Bknz: Take Profit.

Trader

Piyasada alım satım işlemleri yapan kimse. Forex’te işlem yapmaya başlamışsanız siz de bir Trader’sınız demektir.

Trading

Forex’te işlem yapmak üzere kullandığınız tüm yöntemler ve pozisyonlarınızın genelidir. Kelime anlamı ticaret olan trading işlem yapma olarak da çevrilebilir.

Trailing Stop

Bknz: İzleyen stop.

Trend

Fiyatların gidiş yönü eğilimine denir. Belli bir zaman aralığında, fiyatların kademeli olarak yükselmesi durumda yukarı trend, düşmesi durumunda ise aşağı trend içinde olduğu gözlemlenir.

Trend Çizgileri

Grafik üzerinde, yükseliş trendinde olan fiyatların dip yaptıkları seviyelerin birleştirilmesi veya düşüş trendinde olan fiyatların tepe seviyelerinin birleştirilmesi ile oluşturulan çizgidir. Bu çizgilerin kırılması genellikle trend dönüşümü sinyali olarak algılanır.

Trendline

Fiyat grafiği üzerine eğimli çizgi çizilmesini sağlayan çizim aracı

TSPAKB

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği

TÜFE

(Tüketici Fiyat Endeksi) Tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen endekstir.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen endekstir.

Türev Piyasalar

Standartlaştırılmış türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen takasların bir kurum tarafından garanti edildiği, borsa bünyesinde işleyen piyasalardır. Türev piyasa işlemleri olan futures, forward, opsiyon ve swap piyasa oyuncuları tarafından riskten korunmak ya da kâr elde etmek amacıyla kullanılabilmektedir.

Used Margin

Pozisyona girmek için kullandığınız sermaye miktarıdır.

Üssel Hareketli Ortalama

Basit hareketli ortalamaya göre daha yakın zamanlı verilerin daha fazla hesaba katıldığı indikatör.

Uzman Danışman

Bknz. Expert Advisor.

Uzun Pozisyon

Gelecekte fiyat artışı olacağı beklentisiyle kaldıraçlı varlığın alınması anlamına gelmektedir.

Üçgen Formasyonu

Genellikle piyasanın gittikçe sıkıştığı durumlarda fiyat grafikleri üzerinde meydana gelen bir formasyondur. Yükselen, alçalan ve simetrik olmak üzere üç farklı çeşidi vardır.

Üçgen Formasyonu

Paritede birbirine zıt yönde iki trend çizgisinin belli bir noktada kesişmesi ile oluşur. Genellikle bu trend çizgilerinden biri orta – uzun vadede, değeri kısa vadede oluşmuştur. Trendlerin kesiştiği noktayı kırarak ilerleyen fiyatlar yeni trendin yönünü belirler.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Ekonomide üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki değişimleri toptancı aşamasında ölçen endekstir. Buna göre ÜFE, tarım, balıkçılık, madencilik, imalat sanayi ve enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su) ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçmektedir.

Vadeli İşlemler

Spot (iki iş günü) işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir kıymetin (döviz, faiz, mal) vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenerek

sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward, future ve opsiyonlar bu tür işlemlere örnektir.

Vadeli İşlemler Sözleşmesi

Sözleşmenin taraflarına, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış kalite ve miktardaki bir malı veya kıymeti belirlenen ileri bir tarihte alma veya satma

yükümlülüğü veren sözleşmedir.

Vadeli Piyasalar

Vadeli piyasalar belirli bir ürünün, fiyatı bugünden sabitlenmek koşuluyla ileri bir tarihte teslim edilmesi taahhüdünü içeren sözleşmelerin alınıp satıldığı

piyasalardır.

Valör

Üzerinde anlaşma sağlanan bir işlemin fiziksel olarak karşılıklı değiş tokuşu ile yerine getirilmesi işlemine verilen isimdir. Bir nevi yükümlülüklerin yerine

getirilerek hesabın kapatılması şeklinde bakabiliriz.

Vertical Line

Fiyat grafiği üzerine dikey çizgi çizilmesini sağlayan çizim aracı

VOB

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Volatilite

Oynaklık. Paritenin fiyat açısından gösterdiği salınım volatilite birimi ile gösterilir. Ne kadar yüksek olursa paritenin fiyatı o kadar fazla oynuyor demektir ve bu

yatırımcılar için o kadar fazla imkan demektir.

Volatilite (Oynaklik)

Piyasadaki fiyatların, belli bir zaman aralığındaki değişimlerinin stardart sapma ile ölçülmesi sonucu elde edilen göstergedir. Yüksek volatilite, piyasada

belirsizliğin göstergesi olduğundan daha büyük risk anlamına gelir.

Volume

İşlem miktarı. Bir parite ile ilgili ne kadar fazla kullanıcı işlem yaparsa paritenin volümü o kadar yükselir. Tercih edilen para birimlerini izlemek açısından fikir

verir.

Volumes

İşlem hacmini ölçerek görsel olarak işaretleyen bir teknik gösterge.

Webtrader

İnternet tarayıcısı üzerinden Forex işlemlerinin yapılmasını sağlayan arabirim.

William’s %R

Larry Williams tarafından geliştirilen ve aşırı alış satış bölgelerini gösterdiğine inanılan teknik gösterge.

Yusufçuk Doji
Piyasanın yükseliş habercisi olduğuna inanılan bir mum çubuğu formasyonu.

Zararı Durdur

Zarar kes şeklinde de ifade edilebilen bu tabir açık olan pozisyonumuzda nereye kadar zarara katlanabileceğimizi belirler. İngilizcesi Stop Loss plan emir program, forum ve bloglarda SL olarak kısaltılabilir.

Zig Zag

Piyasanın hareketini görsel olarak kolaylaştıran, tepe ve dip noktaları tespit ederek ilerlemeyi belli zigzaglar dahilinde tanımlamaya çalışan bir teknik gösterge.

Zorunlu Karşılık

Bankalar kendisine yatırılan mevduatı kredi olarak kullandırmadan önce belli bir kısmını Merkez Bankası’na yatırarak bloke etmek zorundadır. İşte bu orana “zorunlu karşılık oranı” ismi verilmekte olup Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir.

Yatırımcı sözlüğü Foreks.com adresinden alıntı yapılmış olup, siz değerli kullanıcıların kullanımına sunulmuştur.